Predstavenstvo:

Predseda predstavenstva:

Mgr. Marek Juro
Kukorelliho 1504/46
Humenné 066 01

Vznik funkcie: 22.05.2020

Členka predstavenstva:

JUDr. Miriam Dziak, PhD.
Karadžičova 4096/1
Bratislava 811 09

Vznik funkcie: 20.06.2017

Členka predstavenstva:

Ing. Silvia Zarembová
Hečkova 7462/18
Bratislava - mestská časť Rača 831 51

Vznik funkcie: 23.04.2020Dozorná rada:

Predseda dozornej rady:

Mgr. Branko Péchy
Saleziánska 3
Žilina 010 01

Vznik funkcie: 01.05.2014

Členka dozornej rady:

Mgr. Tatiana Sálusová
Západ 1140/23-42
028 01 Trstená

Vznik funkcie: 21.01.2020

Člen dozornej rady:

Ing. Vladimír Lačok
Hálova 9
Bratislava 851 01

Vznik funkcie: 28.06.2012