Predstavenstvo:

Predseda predstavenstva:

Mgr. Lukáš Kalický
Sofijská 2443/11
040 13 Košice

Vznik funkcie: 09. 03. 2024

Člen predstavenstva:

Ing. Tomáš Pavlenko, PhD.
091 01 Vojtovce 22

Vznik funkcie: 16. 01. 2024

Člen predstavenstva:

Mgr. Branko Péchy
Seleziánska 3
010 01 Žilina

Vznik funkcie: 16. 01. 2024Dozorná rada:

Predseda dozornej rady:

Mgr. Tomáš Slávik, LL.M.

Gerlachovská 3900/10A

040 01 Košice

Vznik funkcie: 09. 03. 2024

Člen dozornej rady:

JUDr. Marek Siranko
Bajzova 3
821 08 Bratislava

Vznik funkcie: 16. 01. 2024

Člen dozornej rady:

Mgr. Edita Širillová
Platanová 2
900 42 Miloslavov

Vznik funkcie: 16. 01. 2024