Predstavenstvo:

Predseda predstavenstva:

JUDr. PaedDr. Slavomír Šoffa
Tatranská 13
Košice 040 01

Vznik funkcie: 01.05.2014

Členka predstavenstva:

JUDr. Miriam Hrušková, PhD
Karadžičova 4096/1
Bratislava 811 09

Vznik funkcie: 20.06.2017

Člen predstavenstva:

Ing. Jozef Jantoš
Karpatská 9A
Žilina 010 08

Vznik funkcie: 28.06.2012


Dozorná rada:

Predseda dozornej rady:

Mgr. Branko Péchy
Saleziánska 3
Žilina 010 01

Vznik funkcie: 01.05.2014

Členka dozornej rady:

Mgr. Tatiana Sálusová
Západ 1140/23-42
028 01 Trstená

Vznik funkcie: 21.01.2020

Člen dozornej rady:

Ing. Vladimír Lačok
Hálova 9
Bratislava 851 01

Vznik funkcie: 28.06.2012