Aktuálne spoločnosť Poľnonákup TATRY, a.s. neponúka žiaden nadbytočný majetok na odpredaj.