KONTAKTY

Poľnonákup TATRY a.s.
Slavkovská 36
060 01 Kežmarok
tel: Predajňa Kežmarok 052/4522702, Poprad 052/7767031
fax: 052/452 2575
pntatry@pntatry.sk
www.polnonakuptatry.sk
Adresa orgánu dozoru:

pre výrobu kŕmnych zmesí:

ÚKSÚP, Bratislava
Pobočka v Košiciach pre košický a prešovský kraj
Letná 3, 041 39 Košice

ústredňa
055/7901222, 223
fax: 055/7901201
Email: uksup.kosice@zoznam.sk


Ceny poľnohospodárske služby

Poľnonákup  TATRY,  a.s.,  Slavkovská 36,   060 01    K e ž m a r o k

Cenník poľnohospodárskych služieb (bez DPH)

platný od 15. februára 2011

S l u ž b y

€/100 kg

Čistenie

obilniny  kŕmne  (mimo ovsa)

 

 

ovos

 

potravinárske pšenica, raž

jačmeň sladov.

 

1,5 –  4,0 % nečistôt         0,22

4,1 – 6,6  %                      0,36

6,7 – 9,2  %                      0,51

5,1 – 10,0 %                     0,36

10,1 – 15,0 %                     0,66

1,1 –   3,0 %                     0,36

9,1 – 12,0 % celk.odpad   0,36

12,1 – 15,0 %                     0,66

repka olejná

2,1 –   7,0 % nečistôt        0,36

7,1 -  12,0 %                     0,66

Sušenie

obilniny (potravinárske max. do 18 % vlhkosti)

 

 

repka olejná

15,1 – 16,0 %                     0,35

16,1 – 17,0 %                     0,66

nad 17,1 %                  + 0,30 € za každé %

8,1 –   9,0 %                     0,35

9,1 – 10,0 %                     0,66

nad 10,1 %                  + 0,30 € za každé %

Naskladnenie obilniny, repka

0,28

Skladovanie

obilniny

* - pri oddelenom skladovaní

repka

0,10 €/100 kg/mesiac

893,25 €/bunku/ mesiac

0,14 €/100 kg/mesiac

Vyskladnenie

obilniny, repka  do vozidiel

do vagónov

0,28

0,43

Šrotovanie obilnín

1,33

Vrecovanie  obilnín

1,00

 

Služby  na  objednávku

Váženie (jedno váženie)

-  na mostovej váhe

 

/  €  /

váha do 15 000 kg

2,66

váha do 30 000 kg

5,31

váha do 40 000 kg

7,97

- na koľajovej váhe

6,64

Plynovanie (dezinsekcia PH 3)

1,49 €/1 000 kg

Laboratórne úkony (jedno stanovenie)

 

vlhkosť                             1,66

číslo poklesu                                   4,98

lepok (klasicky )               5,97

klíčivosť                                          5,97

lepok (prístrojom)            1,66

objemová hmotnosť                        1,66

N – látky (spaľovaním )   9,96

prímesi, nečistoty                            4,98

N – látky (prístrojom)      1,66

Pšenica potr. – kompl. rozbor       14,94

olejnatosť                         1,66

Jačmeň slad. – kompl. rozbor       18,26

Ceny  laboratórnych úkonov sa fakturujú na objednávku iba v prípade, ak tovar  nemá byť naskladnený  v skladoch našej spoločnosti.

* len v prípade kapacitných možností skladovateľa

Cenník neplatí v prípade, že zmluva je dojednaná inak.


YzZlMWI4