KONTAKTY

Poľnonákup TATRY a.s.
Slavkovská 36
060 01 Kežmarok
tel: Predajňa Kežmarok 052/4522702, Poprad 052/7767031
fax: 052/452 2575
pntatry@pntatry.sk
www.polnonakuptatry.sk
Adresa orgánu dozoru:

pre výrobu kŕmnych zmesí:

ÚKSÚP, Bratislava
Pobočka v Košiciach pre košický a prešovský kraj
Letná 3, 041 39 Košice

ústredňa
055/7901222, 223
fax: 055/7901201
Email: uksup.kosice@zoznam.sk


Kŕmne zmesi, krmivo, obilie, repka olejná, skladovanie obilia, čistenie obilia, verejný sklad Záložn

Kompletné kŕmne zmesi pre odchov kurčiat na nosnice.

Kompletné krmné zmesi sú v tejto kategórii sú rozdelené  podľa veku kurčiať  a to do 1 týždňov veku kurčiat, potom od 11 týždňov veku kurčiať, od 17 týždňov veku do začiatku znášky a potom sa mení kŕmna zmes pre nosnice  pre znášku vajec.

Tieto kŕmne zmesi sú vyrábané v systéme kontroly HACCP.

Zloženie kŕmnej zmesi je možné upravovať podľa potrieb odberateľa. Minimalné množstvo tejto individuálnej kŕmnej zmesi je 2000 kg.

Hľadanie podľa parametrov:

Najpredávanejšie produkty v kategórii

 
krmná zmes odchov kurčiat-ľahký typ  
krmná zmes pre kuričky od 11-17 týždňov  
krmná zmes pre kuričky od 17 týždňov chovu  
krmná zmes pre úžitkové nosnice, počas znášky  
Usporiadať podľa 
Výrobca 

  Kompletná kŕmna zmes na na odchov kurčiat od  1

 Kompletná kŕmna zmes na na odchov kurčiat od  11

   Kompletná kŕmna zmes na na odchov kurčiat nad 17

 Kompletná kŕmna zmes pre úžitkové nosnice

 


YzFjZGI1