KONTAKTY

Poľnonákup TATRY a.s.
Slavkovská 36
060 01 Kežmarok
tel: Predajňa Kežmarok 052/4522702, Poprad 052/7767031
fax: 052/452 2575
pntatry@pntatry.sk
www.polnonakuptatry.sk
Adresa orgánu dozoru:

pre výrobu kŕmnych zmesí:

ÚKSÚP, Bratislava
Pobočka v Košiciach pre košický a prešovský kraj
Letná 3, 041 39 Košice

ústredňa
055/7901222, 223
fax: 055/7901201
Email: uksup.kosice@zoznam.sk


Kŕmne zmesi, krmivo, obilie, repka olejná, skladovanie obilia, čistenie obilia, verejný sklad Záložn

Kompletná kŕmna zmes pre výkrm brojlerov.

Krmná zmes pre výkrm brojlerov je vyrábaná v pre jednotlivé kategórie hydiny na výkrm podľa veku. Vyrábame kompletnú krmnu zmes pre výkrm brojlerov

-štart

-rastová

-finálna

Všetko o používaní kŕmnej zmesi je uvedené pri kŕmnych postupoch, ktoré sú súčasťou etikety jednotlivých výrobkovvýrobkou.

Kŕmne zmesi sú vyrábané v systéme kontroly HACCP.

Zloženie kŕmnej zmesi je možné upravovať podľa potrieb odberateľa. Minimalné množstvo tejto individuálnej kŕmnej zmesi je 2000 kg.

Hľadanie podľa parametrov:

Najpredávanejšie produkty v kategórii

 
krmná zmes na výkrm brojlerov - rastová BR2  
krmná zmes na výkrm brojlerov - finálna BR3  
Usporiadať podľa 
Výrobca 

Kompletná kŕmna zmes na výkrm brojlerov -

 


MTIxOW