KONTAKTY

Poľnonákup TATRY a.s.
Slavkovská 36
060 01 Kežmarok
tel: Predajňa Kežmarok 052/4522702, Poprad 052/7767031
fax: 052/452 2575
pntatry@pntatry.sk
www.polnonakuptatry.sk
Adresa orgánu dozoru:

pre výrobu kŕmnych zmesí:

ÚKSÚP, Bratislava
Pobočka v Košiciach pre košický a prešovský kraj
Letná 3, 041 39 Košice

ústredňa
055/7901222, 223
fax: 055/7901201
Email: uksup.kosice@zoznam.sk


»

Zmluvy rok 2015

Povinne zverejňované informácie

V zmysle zákona č. 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Zoznam zmlúv rok 2015
Zmluva Zmluvný partner Dátum zverejnenia PDF formát
kúpna SIGI TRADE, s.r.o., Dvory nad Žitavou 10. 1.2015
služba Ing. J. Mészárosová, Senec 13. 1.2015
kúpna CALMIT, s.r.o., Bratislava 02. 3.2015
služba Služby obce Ľubica, s.r.o., Ľubica 08. 4.2015
služba/Dodatok JUDr. Daniela Sokol, Košice 30. 7.2015
služba Ing. J. Mészárosová, Senec 21.12.2015
Y2VjMW