KONTAKTY

Poľnonákup TATRY a.s.
Slavkovská 36
060 01 Kežmarok
tel: Predajňa Kežmarok 052/4522702, Poprad 052/7767031
fax: 052/452 2575
pntatry@pntatry.sk
www.polnonakuptatry.sk
Adresa orgánu dozoru:

pre výrobu kŕmnych zmesí:

ÚKSÚP, Bratislava
Pobočka v Košiciach pre košický a prešovský kraj
Letná 3, 041 39 Košice

ústredňa
055/7901222, 223
fax: 055/7901201
Email: uksup.kosice@zoznam.sk


»

Zmluvy rok 2014

Povinne zverejňované informácie

V zmysle zákona č. 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Zoznam zmlúv rok 2014
Zmluva Zmluvný partner Dátum zverejnenia PDF formát
nájom AUTOSERVIS KSM s.r.o., Kežmarok 07. 1.2014
nájom TRANS - GOLD s.r.o., Poprad 07. 1.2014
nájom Ing. S. Ďumbala - VITA, Poprad 07. 1.2014
nájom LINOTEX s.r.o., Poprad 07. 1.2014
služba AB SLOVAKIA, s.r.o., Poprad 13. 1.2014
služba SkyTool, a.s., Bratislava 15. 1.2014
služba Stredosl. energetika, a.s., Žilina 15. 1.2014
kúpna SIGI TRADE, s.r.o., Dvory nad Žitavou 20. 1.2014
nájom Marián Dratva, Poprad 31. 1.2014
služba Ľ. Škoviera - TATRAREGULA, N. Lesná 28. 2.2014
služba Východosl. energetika, a.s., Košice 06. 3.2014
kúpna CALMIT, s.r.o., Bratislava 14. 3.2014
služba Orange Slovensko, a.s., Bratislava 24. 3.2014
služba EKONDAS s.r.o., Sp. Nová Ves 04. 4.2014
kúpna ARIMEX, s.r.o., Bratislava 09. 4.2014
kúpna ARIMEX, s.r.o., Bratislava 09. 4.2014
kúpna M.P.Trade, spol. s r.o., Žilina 22. 4.2014
služba Sberbank SK, a.s., Bratislava 12. 5.2014
služba Orange SK, a.s., Bratislava 12. 5.2014
služba Orange SK, a.s., Bratislava 12. 5.2014
kúpna RWA, Wien, Austria 12. 5.2014
kúpna RWA, Wien, Austria 10. 7.2014
nájom BENAB TRADE, spol. s r.o., Kežmarok 20. 7.2014
nájom/Dodatok AUTOSERVIS KSM s.r.o., Kežmarok 20. 7.2014
nájom/Dodatok Marián Dratva, Poprad 30. 7.2014
poistná Allianz - Slovenská poisťovňa a.s., Bratislava 07. 8.2014
služba JUDr. Daniela Sokol, Košice 07. 8.2014
služba Orange Slovensko, a.s., Bratislava 15. 8.2014
kúpna PETROLTRANS, a.s., Trebišov 20. 8.2014
služba Orange Slovensko, a.s., Bratislava 25. 8.2014
kúpna RWA, Wien, Austria 20. 9.2014
nájom Ing. R. Polák, Kežmarok 20.10.2014
nájom Ing. S. Ďumbala - Vita, Poprad 28.10.2014
služba Energie2, a.s., Bratislava 29.10.2014
služba Energie2, a.s., Bratislava 29.10.2014
služba Orange Slovensko, a.s., Bratislava 27.11.2014
poistná Kooperatíva poisťovňa a.s., Bratislava 08.12.2014
nájom TRANS - GOLD s.r.o., Poprad 25.12.2014
nájom AUTOSERVIS KSM s.r.o., Kežmarok 30.12.2014
nájom JASMI, spol. s r.o., Ľubica 30.12.2014
MDZmOD