KONTAKTY

Poľnonákup TATRY a.s.
Slavkovská 36
060 01 Kežmarok
tel: Predajňa Kežmarok 052/4522702, Poprad 052/7767031
fax: 052/452 2575
pntatry@pntatry.sk
www.polnonakuptatry.sk
Adresa orgánu dozoru:

pre výrobu kŕmnych zmesí:

ÚKSÚP, Bratislava
Pobočka v Košiciach pre košický a prešovský kraj
Letná 3, 041 39 Košice

ústredňa
055/7901222, 223
fax: 055/7901201
Email: uksup.kosice@zoznam.sk


»

Povinne zverejňované informácie

V zmysle zákona č. 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Podrobnejšie údaje su k nahliadnutiu v sídle spoločnosti.

Zoznam zmlúv rok 2012
Zmluva Zmluvný partner Dátum zverejnenia PDF formát
Kúpne zmluvy viď príloha 2012
Zmluvy služieb viď príloha 2012
Nájomné zmluvy viď príloha 2012
YjNkNjBm