KONTAKTY

Poľnonákup TATRY a.s.
Slavkovská 36
060 01 Kežmarok
tel: Predajňa Kežmarok 052/4522702, Poprad 052/7767031
fax: 052/452 2575
pntatry@pntatry.sk
www.polnonakuptatry.sk
Adresa orgánu dozoru:

pre výrobu kŕmnych zmesí:

ÚKSÚP, Bratislava
Pobočka v Košiciach pre košický a prešovský kraj
Letná 3, 041 39 Košice

ústredňa
055/7901222, 223
fax: 055/7901201
Email: uksup.kosice@zoznam.sk


»

Zmluvy rok 2013

Povinne zverejňované informácie

V zmysle zákona č. 382/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Zoznam zmlúv rok 2013
Zmluva Zmluvný partner Dátum zverejnenia PDF formát
služba Vsl. energetika a.s., Košice 2.1.2013
služba RWE Gas Slovensko, s.r.o., Košice 2.1.2013
služba Ssl. energetika, a.s.Žilina 2.1.2013
nájom AUTOSERVIS KSM s.r.o., Kežmarok 5.1.2013
nájom Ľ. Slavkovský - AUTODOPRAVA, Poprad 5.1.2013
nájom Ing. S. Ďumbala - VITA, Poprad 5.1.2013
služba JUDr. M. Budzíková, Poprad 7.1.2013
kúpna RWA, Wien, Austria 7.1.2013
služba AB SLOVAKIA, s.r.o., Poprad 13.1.2013
kúpna RWA, Wien, Austria 17.1.2013
služba ŽSR, Bratislava 30.1.2013
kúpna RWA, Wien, Austria 30.1.2013
kúpna A. Dutko, Arnutovce 1.2.2013
služba Slovak Telekom, a.s., Bratislava 7.2.2013
služba Slovak Telekom, a.s., Bratislava 11.2.2013
kúpna NATAS, s.r.o., Košice 11.2.2013
služba Orange Slovensko, Bratislava 18.2.2013
kúpna Mondi Bags, a.s., Štětí 24.2.2013
kúpna RWA, Wien, Austria 2.3.2013
kúpna SIGI TRADE, s.r.o., Dvory n. Žitavou 28.3.2013
kúpna M.P.Trade, s.r.o., Žilina 30.3.2013
kúpna CALMIT, s.r.o., Bratislava 2.4.2013
kúpna AB Linas Agro, Litva 6.4.2013
služba Slovak Telekom, a.s., Bratislava 10.4.2013
služba EKONDAS, s.r.o., Sp. Nová Ves 10.4.2013
kúpna UniCredit Leasing Slovakia, a.s., BA 9.5.2013
kúpna NATAS, s.r.o., Košice 20.5.2013
služba MEZOS - SQ, s.r.o., Banská Bystrica 20.5.2013
služba Orange Slovensko, Bratislava 25.5.2013
služba Orange Slovensko, Bratislava 25.5.2013
služba Centrálna obstar. agentúra, Ruskov 28.5.2013
kúpna MONTIR, s.r.o.,Bratislava 30.5.2013
kúpna AB Linas Agro, Litva 8.6.2013
služba ALYA, s.r.o., Poprad 8.6.2013
kúpna Tatranská sladovňa, s.r.o., Poprad 8.6.2013
kúpna RWA, Wien, Austria 8.6.2013
kúpna J.A.N.E.X., s.r.o., Zvolen 8.6.2013
kúpna Kuponka, s.r.o., Bratislava 16.6.2013
kúpna J.A.N.E.X., s.r.o., Zvolen 22.6.2013
kúpna J.A.N.E.X., s.r.o., Zvolen 8.7.2013
kúpna J.A.N.E.X., s.r.o., Zvolen 18.7.2013
kúpna RWA, Wien, Austria 18.7.2013
kúpna RWA, Wien, Austria 3.8.2013
služba Orange Slovensko, Bratislava 3.8.2013
služba Orange Slovensko, Bratislava 3.8.2013
služba Ing. Júlia Kováčová, Danišovce 3.8.2013
kúpna MLYN ŠTÚROVO, Pohron. Ruskov 18.11.2013
kúpna MLYN ŠTÚROVO, Pohron. Ruskov 18.11.2013
poistná Kooperatíva poisťovňa a.s., Bratislava 15.12.2013
služba Ing. J. Mészárosová, Senec 20.12.2013
služba JUDr. M. Budzíková, Poprad 31.12.2013
OGU4Ym