KONTAKTY

Poľnonákup TATRY a.s.
Slavkovská 36
060 01 Kežmarok
tel: Predajňa Kežmarok 052/4522702, Poprad 052/7767031
fax: 052/452 2575
pntatry@pntatry.sk
www.polnonakuptatry.sk
Adresa orgánu dozoru:

pre výrobu kŕmnych zmesí:

ÚKSÚP, Bratislava
Pobočka v Košiciach pre košický a prešovský kraj
Letná 3, 041 39 Košice

ústredňa
055/7901222, 223
fax: 055/7901201
Email: uksup.kosice@zoznam.sk


» Zákazky s nízkou hodnotou
Zákazky s nízkou hodnotou

I

Por. číslo Predmet obstarania Dátum zverejnenia Formát
1. 1/2017 Výzva na predloženie ponuky "Uskutočnenie zámeny šošovice jedlej" 27. 10. 2017
2. 1a/2017  Prílohy vo formáte .docx pre "Výzva na predloženie ponuky "Uskutočnenie zámeny šošovice jedlej"" 27. 10. 2017

 

 

MjQzM