KONTAKTY

Poľnonákup TATRY a.s.
Slavkovská 36
060 01 Kežmarok
tel: Predajňa Kežmarok 052/4522702, Poprad 052/7767031
fax: 052/452 2575
pntatry@pntatry.sk
www.polnonakuptatry.sk
Adresa orgánu dozoru:

pre výrobu kŕmnych zmesí:

ÚKSÚP, Bratislava
Pobočka v Košiciach pre košický a prešovský kraj
Letná 3, 041 39 Košice

ústredňa
055/7901222, 223
fax: 055/7901201
Email: uksup.kosice@zoznam.sk


» Zákazky s nízkou hodnotou
Zákazky s nízkou hodnotou

I

Por. číslo Predmet obstarania Dátum zverejnenia Formát
1. 1/2017 Výzva na predloženie ponuky "Rekonštrukcia bleskozvodných zariadení v areáli OS Kežmarok" 04. 05. 2017
2. 1a/2017 Prílohy k Výzve na predloženie ponuky "Rekonštrukcia bleskozvodných zariadení v areáli OS Kežmarok" vo formáte .docx 04. 05. 2017
3. 1b/2017 Obchodné podmienky k Výzve na predloženie ponuky "Rekonštrukcia bleskozvodných zariadení v areáli OS Kežmarok" vo formáte .docx 04. 05. 2017
4. 1c/2017 Obchodné podmienky k Výzve na predloženie ponuky "Rekonštrukcia bleskozvodných zariadení v areáli OS Kežmarok" 04. 05. 2017
5. 1d/2017 Korigend Vyzvy na predloženie ponuky "Rekonštrukcia bleskozvodných zariadení v areáli OS Kežmarok" 09. 05. 2017
6. 1e/2017  Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk "Rekonštrukcia bleskozvodných zariadení v areáli OS Kežmarok"  06. 09. 2017

 

 

MTQxYjJkOG