KONTAKTY

Poľnonákup TATRY a.s.
Slavkovská 36
060 01 Kežmarok
tel: Predajňa Kežmarok 052/4522702, Poprad 052/7767031
fax: 052/452 2575
pntatry@pntatry.sk
www.polnonakuptatry.sk
Adresa orgánu dozoru:

pre výrobu kŕmnych zmesí:

ÚKSÚP, Bratislava
Pobočka v Košiciach pre košický a prešovský kraj
Letná 3, 041 39 Košice

ústredňa
055/7901222, 223
fax: 055/7901201
Email: uksup.kosice@zoznam.sk


» Obchodné verejné súťaže
Obchodné verejné súťaže
NjczM
Por. číslo Predmet obstarávania Dátum zverejnenia Formát
1. 1a/2018 Informácia o zrušení OVS "Pšenica potravinárska, úroda 2014 - vyskladnenie 13. 02. 2018
2. 2/2018 Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže "Pšenica potravinárska, úroda 2014 - vyskladnenie" - opakovaná 14. 02. 2018