KONTAKTY

Poľnonákup TATRY a.s.
Slavkovská 36
060 01 Kežmarok
tel: Predajňa Kežmarok 052/4522702, Poprad 052/7767031
fax: 052/452 2575
pntatry@pntatry.sk
www.polnonakuptatry.sk
Adresa orgánu dozoru:

pre výrobu kŕmnych zmesí:

ÚKSÚP, Bratislava
Pobočka v Košiciach pre košický a prešovský kraj
Letná 3, 041 39 Košice

ústredňa
055/7901222, 223
fax: 055/7901201
Email: uksup.kosice@zoznam.sk


» Archív
Archivované zákazky
Por. číslo Predmet obstarávania Dátum zverejnenia Formát
Rok 2013
1. 1/2013 Dezinsekcia obilných síl 21. 11. 2013
2. 2/2013 Vlhkomer OS Púchov 21. 11. 2013
Rok 2015
1. 1/2015 Šošovica jedlá, úroda 2011 - vyskladnenie 21. 04. 2015
2. 2/2015 Ryža lúpaná, úroda 2011 - vyskladnenie 21. 04. 2015
3. 2a/2015 Ryža lúpaná, úroda 2011 - vyskladnenie - Príloha č. 1 - Certifikát kvality 06. 05. 2015
4. 3/2015 Šošovica jedlá, úroda 2011 - vyskladnenie 01. 06. 2015
5. 4/2015 Pšenica potravinárska, úroda 2009 a 2010 - vyskladnenie 01. 06. 2015
6. 5/2015 Šošovica jedlá, úroda 2011 - vyskladnenie 28. 07. 2015
7. 5a/2015 Šošovica jedlá, úroda 2011 - vyskladnenie - Príloha č. 2 28. 07. 2015
Rok 2016
1. 1/2016 Šošovica jedlá - zámena 27. 05. 2016
2. 1a/2016 Šošovica jedlá - zámena - Oznámenie o zrušení použitého postupu zadávania zákazky 14. 06. 2016
3. 2/2016 Ryža lúpaná - zámena 27. 05. 2016
4. 2a/2016 Ryža lúpaná - zámena - Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 14. 06. 2016
5. 3/2016 Výmena okien Obilného sila v Kežmarku 10. 06. 2016
6. 3a/2016 Výmena okien Obilného sila v Kežmarku - Príloha č. 4 10. 06. 2016
7. 3b/2016 Výmena okien Obilného sila v Kežmarku - Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 21. 06. 2016
Rok 2017
1. 1/2017 Pšenica potravinárska, úroda 2013 - vyskladnenie 16. 01. 2017
2. 1a/2017 Pšenica potravinárska, úroda 2013 - vyskladnenie - Informácia o výsledku vyhodnotenia súťažných návrhov 21. 02. 2017
3. 2/2017 Modernizácia (rekonštrukcia) priemyselného prietokového váhového systému v OS Púchov 22. 02. 2017
4. 3/2017 Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže - vyskladnenie pšenice potravinárskej, úroda 2013 18. 04. 2017
5. 3a/2017 Informácia o zrušení OVS "Pšenica potravinárska, úroda 2013 - vyskladnenie" 09. 05. 2017
6. 4/2017 Výzva na predloženie ponuky - Uskutočnenie zámeny šošovice jedlej 18. 04. 2017
7. 4a/2017 Prílohy vo formáte .docx pre "Výzva na predloženie ponuky - Uskutočnenie zámeny šošovice jedlej" 18. 04. 2017
8. 4b/2017 Informácia o vyhodnotení ponúk "Uskutočnenie zámeny šošovice jedlej" 09. 05. 2017
9. 4c/2017 Odovodnenie nezrušenia použitého postupu zadávania zákazky "Uskutočnenie zámeny šošovice jedlej" 09. 05. 2017
10. 5/2017 Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže "Pšenica potravinárska, úroda 2013 vyskladnenie" - opakovaná 18. 05. 2017
11. 5a/2017 Pšenica potravinárska, úroda 2013 - "vyskladnenie" - opakovaná - informácia o výsledku vyhodnotenia súťažných návrhov 08. 06. 2017
12. 6/2017 Výzva na predloženie ponuky "Uskutočnenie zámeny ryže lúpanej" 08. 06. 2017
13. 6a/2017 Prílohy vo formáte .docx pre "Výzva na predloženie ponuky "Uskutočnenie zámeny ryže lúpanej" 08. 06. 2017
14. 6b/2017 Informácia o vyhodnotení ponuk "Uskutočnenie zámeny ryže lúpanej" 23. 06. 2017
15. 6c/2017 Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu zadávania zákazky "Uskutočnenie zámeny ryže lúpanej" 23. 06. 2017
16. 7/2017 Výzva na predloženie ponuky "Rekonštrukcia bleskozvodných zariadení v areáli OS Kežmarok" 04. 05. 2017
17. 7a/2017 Prílohy k Výzve na predloženie ponuky "Rekonštrukcia bleskozvodných zariadení v areáli OS Kežmarok" vo formáte .docx 04. 05. 2017
18. 7b/2017 Obchodné podmienky k Výzve na predloženie ponuky "Rekonštrukcia bleskozvodných zariadení v areáli OS Kežmarok" vo formáte .docx 04. 05. 2017
19. 7c/2017 Obchodné podmienky k Výzve na predloženie ponuky "Rekonštrukcia bleskozvodných zariadení v areáli OS Kežmarok" 04. 05. 2017
20. 7d/2017 Korigend Vyzvy na predloženie ponuky "Rekonštrukcia bleskozvodných zariadení v areáli OS Kežmarok" 09. 05. 2017
21. 7e/2017  Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk "Rekonštrukcia bleskozvodných zariadení v areáli OS Kežmarok"  06. 09. 2017
22. 8/2017 Výzva na predloženie ponuky "Uskutočnenie zámeny šošovice jedlej" 27. 10. 2017
23. 8a/2017 Prílohy vo formáte .docx pre "Výzva na predloženie ponuky "Uskutočnenie zámeny šošovice jedlej"" 27. 10. 2017
24. 8b/2017 Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk "Uskutočnenie zámeny šošovice jedlej" 23. 11. 2017
Rok 2018
1. 1/2018 Pšenica potravinárska, úroda 2014 - vyskladnenie 25. 01. 2018
ZTY3N