KONTAKTY

Poľnonákup TATRY a.s.
Slavkovská 36
060 01 Kežmarok
tel: Predajňa Kežmarok 052/4522702, Poprad 052/7767031
fax: 052/452 2575
pntatry@pntatry.sk
www.polnonakuptatry.sk
Adresa orgánu dozoru:

pre výrobu kŕmnych zmesí:

ÚKSÚP, Bratislava
Pobočka v Košiciach pre košický a prešovský kraj
Letná 3, 041 39 Košice

ústredňa
055/7901222, 223
fax: 055/7901201
Email: uksup.kosice@zoznam.sk


» O Poľnonákupe Tatry a.s.

Akciová spoločnosť bola založená rozhodnutím zakladateľa SŠHR SR vo forme notárskej zápisnice dňa 25. 06. 1997 č. N 341/97, NZ 332/97, spísanej JUDr. Helenou Hrušovskou, notárkou v Bratislave, podľa zák. č. 513/91 Zb., v súlade so zák. 192/95 Z. z.
Spoločnosť prevzala majetok, práva a záväzky podniku Poľnonákup TATRY, š. p. so sídlom v Kežmarku, Slavkovská 36.

 

NzlkMDljZ