KONTAKTY

Poľnonákup TATRY a.s.
Slavkovská 36
060 01 Kežmarok
tel: Predajňa Kežmarok 052/4522702, Poprad 052/7767031
fax: 052/452 2575
pntatry@pntatry.sk
www.polnonakuptatry.sk
Adresa orgánu dozoru:

pre výrobu kŕmnych zmesí:

ÚKSÚP, Bratislava
Pobočka v Košiciach pre košický a prešovský kraj
Letná 3, 041 39 Košice

ústredňa
055/7901222, 223
fax: 055/7901201
Email: uksup.kosice@zoznam.sk


Hľadanie podľa parametrov:


            Kompletná kŕmna zmes na výkrm brojlerov -

 Kompletná kŕmna zmes na dokrm moriek *HYD-16*  - 

 

Doplnková kŕmna zmes pre ťažné kone " TK"  

 Kompletná kŕmna zmes pre úžitkové nosnice

 

  Doplnková kŕmna zmes pre výkrm králikov pre

 Kompletná kŕmna zmes na výkrm moriek – rastová I.

 Kompletná kŕmna zmes na výkrm moriek – rastová II.

 


YmUxN